Ljetni gaming kamp u Novskoj

Dana, 3. srpnja 2022. godine u Inkubatoru PISMO powered by A1 otvoren je prvi Ljetni gaming kamp. U prvom terminu kampa boravi 23 učenika koji će tijekom sedam dana naučiti izraditi vlastitu videoigru.

Najviše učenika došlo je iz Zagrebačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije. Učenici pohađaju više razrede osnovnih škola i mnogi od njih svoju budućnost vide upravo u srednjim školama koja pruža smjer tehničar za razvoj videoigara, a njega mogu pronaći samo u Sisačko-moslavačkoj županiji u Tehničkoj školi Sisak i Srednjoj školi Novska. Provedbu kampa provode i financijski potpomažu Razvojna agencija SIMORA, Sisačko-moslavačka županija, Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Osnovna škola Novska, Srednja škola Novska, Razvojna agencija Grada Novske – NORA, Turistička zajednica Grada Novske i Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije.