Javni poziv ZTK SMŽ za 2020. godinu

Upravni odbor ZTK SMŽ raspisuje Javni poziv za sufinanciranje Programa od interesa za opće dobro u području tehničke kulture Sisačko – moslavačke županije za 2020. godinu