U sklopu projekta „Digitalna edukacija“ (UP.04.2.1.11.0327) održana je druga po redu radionica u Sisku 12.11.2022. Radionica je dio projektnih aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Na radionici su sudjelovali članovi udruga Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3), Hrvatske zajednice tehničke kulture (ZTK Kutina) te Igre znanja, udruge za digitalnu edukaciju i igru (IgZ). Predavačica je bila prof. Lidija Mandić, profesorica na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a tema održane radionice je „Modeliranje sadržaja i IKT alata za ranjive skupine“. Radionica je održana u prostoru Udruženja obrtnika u Sisku, a sudjelovalo je 14 članova udruga; zaposlenika ili volontera. Članovima udruga su na radionici podijeljeni priručnici i brošure o sigurnosti na internetu izrađeni u sklopu projekta, a koje možete pronaći na portalu: https://digitalna-edukacija.org/