Modelarski centar Kutina u mjesecu studenom započeo je s aktivnostima kroz koje je kao partner uključen u projekt NEW STEM KUTINA-ABECEDA budućnosti. OŠ Mate Lovraka prva je  od kutinskih osnovnih  škola – partnera u projektu, u kojoj su se započele održavati aktivnosti projekta- radionice za učenike. Radionice STEM područja iz kojega
MC Kutina provodi aktivnosti su:
–          Robotika u izbornoj nastavi informatike-razredna nastava
–          Robotika, 3D dizajn i 3D print za učenike predmetne-izvannastavna aktivnost
–          Radionice izrade rc radio jedrilica i aviona
–          Radionica rc dronova
–          Primjena STEM-a u filmskoj umjetnosti
–          Uvod u robotiku za učitelje u osnovnoj školi
Predavači MC Kutina su: Anđelino Engler, Sebastian Schneider, Dominik Engler, Hrvoje Koščica koji su svoja vrhunska znanja iz navedenih područja dokazali kroz svoj profesionalan život, ali i provodeći dugogodišnje i redovne programe iz STEAM područja i područja tehničke kulture kroz rad MC Kutina i Zajednice tehničke kulture Kutina.
Projektu NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti, odobreni je 100% iznos financiranja, a iznosi 6.807.945,60 kuna, od čega će 3.790.259,06 kuna biti utrošeno na opremu za kutinske osnovne škole.
Projekt je financiran kroz Poziv „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Sredstva su osigurana kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva.
Grad Kutina nositelj je projekta, a partneri na Projektu su Razvojna agencija Mrav, svih 5 kutinskih osnovnih škola (OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Mate Lovraka, OŠ Zvonimira Franka, OŠ Banova Jaruga), Učiteljski fakultet Rijeka, Modelarski centar Kutina, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Sveučilišno učilište Volda (VUC) – javno sveučilište
primijenjenih znanosti iz zemlje donatora Norveške.
NEW STEM Kutina – ABECEDA budućnosti projekt je koji sadrži brojne aktivnosti koje će se provoditi kroz 21 mjesec.
Projekt stavlja fokus na STEM područja matematike, tehnologije i inženjerstva u svrhu pripreme učenika za uspješan nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini te ih nastoji pripremiti za izazove tehnološki naprednog modernog društva.
Opći cilj projekta je poboljšane kapaciteta osnovnoškolskog obrazovanja na području Grada Kutine opremanjem 5 STEM učionica, podizanjem STEAM vještina 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te 600 učenika u 5 osnovnih škola, zajedno s poboljšanjem njihovih sposobnosti u području primjene IKT-a (Informacijsko-komunikacijska tehnologija) u odgoju i obrazovanju, razvoju aktivnog građanstva te razvoju poduzetništva.
Očekivani rezultati projekta uključivat će 3 rezultata, a to su:
Rezultat 1: Unaprijeđene STEM vještina 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika te 600 učenika u 5 osnovnih
škola sa područja Grada Kutine
Rezultat 2: Uspostavljeno i opremljeno 5 modernih STEM učionica u 5 osnovnih škola sa područja Grada Kutine
Rezultat 3: Unaprjeđene vještine 100 učitelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika, te vještine 600 učenika, od čega je
30 učenika s posebnim potrebama u području primjene IKT-a u učenju, razvoju aktivnog građanstva te razvoju
poduzetništva.