Na temelju članka 43. Statuta Zajednice tehničke kulture Sisačko – moslavačke županije Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Sisačko – moslavačke županije, na svojoj sjednici održanoj 22. veljače 2023. godine donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa od interesa za opće dobro u području tehničke kulture Sisačko – moslavačke županije za 2023. godinu.

Javni poziv