U četvrtak, 11. svibnja 2023. godine u OŠ Budaševo – Topolova – Gušće u Budaševu, održana je 8. modelarska liga. Na istoj nastupilo je 15 ekipa osnovnih škola Sisačko-moslavačke županije.
Prvoplasirana ekipa predstavljat će Županiju Sisačko-moslavačku na državnom natjecanju 26. – 28. svibnja u Stubičkim Toplicama.
Škole koje su nastupile su : OŠ Braća Ribar, Sisak, OŠ „Braća Bobetko“, Sisak, OŠ 22. lipnja, Sisak, OŠ Ivana Kukuljevića, Sisak, OŠ Budaševo – Topolovac – Gušće, Budaševo, OŠ Ivana Antolčića, Komarevo, OŠ Braća Radić, Martinska Ves, OŠ Zvonimira Franka, Kutina, OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani, OŠ Zorke Sever, Popovača, OŠ Jabukovac, Jabukovac, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Gora, OŠ Mladost, Lekenik, OŠ Gvozd, Vrginmost i OŠ Banova Jaruga.
Nazočne je pozdravila i otvorila natjecanje Robertina Štajdohar, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo.

Županijsko povjerenstvo u sastavu :
1.Ana Majić-predsjednica
2. Jasminka Gerin- tajnica
3. Ljiljana Kocmanić Ivšić
4. Vesna Majdandžić

Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu:
1. Ivan Rajsz- predsjednik
2. Damir Ereš-član
3. Marijan Ulaković – član

Tri prvoplasirane ekipe:

1. OŠ „Braća Bobetko“, Sisak
Sara Pašić, 6. razred
Leona Knežević, 6. razred
Mentorica: Jasminka Gerin

2. OŠ Zvonimira Franka, Kutina
Filipa Knežević, 6. razred
Marko Čović, 7. razred
Mentorica : Irena Tošić

3. OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani
Nadia Kravčuk
Josip Lenička
Mentorica: Marina Tremski