Zajednica tehničke kulture Kutina gradu Kutini donijela je ovih dana još jedno vrijedno priznanje. Naša članica Marijana Kapetanović dobitnica je Državne nagrade Faust Vrančić za godinu 2022.
Marijana je prokomentirala: „ S kim si, takav si “ u smislu vrijednosti koje društvu daje ZTK Kutina i njezine članice, tj. članovi udruga već desetljećima. Daruvarčanka koja se u rad ZTK Kutina uklopila brzo, sada kao građanka Kutine, u dobrom je društvu onih koji svojoj lokalnoj sredini doprinose istinskim vrijednostima rada i brige.
Dio životopisa i osvrta na rad:
Marijana Kapetanović /rad i stvaranje kroz tehničku kulturu, s osvrtom na 2022. godinu/
U rodnom Daruvaru završava osnovnu školu i gimnaziju, svjedodžbu fotografkinje dobiva u Zagrebu, a obrazovanje u fotografiji upotpunjuje diplomom majstorice fotografkinje.
Od gimnazijskih dana započinje Marijanin angažman u Zajednici tehničke kulture Daruvar. Nekoliko godina kasnije, pod njezinim vodstvom, Fotoklub Daruvar, s novim imenom- Foto Film klub Daruvar ostvaruje dugogodišnji niz inovativnih projekata. Za rad kroz izvanškolski odgoj i obrazovanje s djecom i mladima, kao voditeljica i mentorica, Marijana, uz djecu i mlade, dobiva brojna etablirana priznanja ( državni prvaci u fotografiji, priznanja za fotografski i likovni izričaj domaćeg i svjetskog nivoa ).
Projekte, koji su snažna podrška razvoju osobnosti djece i mladih, Marijana osmišljava i u Foto Film klubu Daruvar provode se kontinuirano. Nekoliko godina za redom podržava ih Ministarstvo znanosti obrazovanja, Hrvatska zajednica tehničke kulture, lokalna zajednica te druge domaće i strane fondacije i tvrtke.
Povodom 70. godina FFk Daruvar ( 2007.g ), gospođa Slavka Pavić, otvorenom proglašava Galeriju „Milana Pavića“ čije je uređenje idejno i praktično vodila Marijana, osmišljavajući svaku fazu toga zahtjevnog projekta kao odgojno obrazovnu komponentu za djecu i mlade, članove i korisnike programa FFk Daruvar. Podršku idejnoj zamisli uređenja galerije dobiva od prof. Borislava Božića ( Rijeka ) i Alena Hojke ( Daruvar ), a u praktičnoj i tehničkoj izvedbi od pokojne dipl.ing arh. i scenske slikarice Perside Žutinić Larma ( Daruvar ), te poslovnu i prijateljsku podršku od fotografkinje Slavke Pavić. Gospođa Slavka Pavić moralna je i topla podrška radu i stvaranju kroz tehničku kulturu, napose kroz fotografski izričaj u RH. Posebno vrednuje rad s djecom i mladima. Izuzetno vrijednima u uređenju galerije, pokazali su se upravo mladi članovi kluba i na taj način poklonili svome gradu ono najvrijednije – angažman i rad za zajednicu. A takvi, sada odrasli vrijedni ljudi su i danas- komentar je Marijane Kapetanović.
Usporedo s radom u FFk Daruvar i Zajednici tehničke kulture Daruvar, od 2003. godine, Marijana započinje angažman u Foto video klubu Kutina i Zajednici tehničke kulture Kutina. Brojni su projekti tehničke kulture i znanosti u gradu Kutini koji su ostvareni njezinim angažmanom i prije preseljenja u grad Kutinu. Godine 2009. službeno postaje građankom Kutine i majkom dječaka Borisa koji, uz brojnu kutinsku djecu i mlade, odrasta u okružju važnosti društvenog angažmana, usvajanja novih znanja i vještina kroz tehničku kulturu i znanost. Put odgojno-obrazovnih projekta, Marijana uspješno integrira u osmišljavanje i provođenje EU projekata profesionalno, suradnički, volonterski.
Marijana je trenutno zaposlena u EU projektu koji se provodi u gradu Kutini i ima velik značaj za razvoj tehničke kulture i znanosti. U godini 2022. suradnički, profesionalno i volonterski je angažirana u još 3 značajna EU projekta koji se provode u Sisačko-moslavačkoj županiji i asocirani su s tehničkom kulturom i znanosti. Marijanin poslovni put prolazio je privatnim, obrtničkim sektorom, društvenim organizacijama, obrazovnim ustanovama. Sva svoja radna iskustva integrira u razvoj i rad ZTK Kutina i njezinih članica, ali i razvoj tehničke kulture, STEAM područja u RH. Za vrijeme angažmana u Razvojnim programima UN-a, u UNDP na području RH, Marijana je uspjela integrirati tehničku kulturu kao dodatni sadržaj te time stvoriti inovativne sadržaje djelovanja, posebno po pitanjima i rješenjima integracije i poboljšanja kvalitete života romske nacionalne manjine, posebno djece i mladih Roma. Centar za mirovne studije u Novinarski dom u Zagrebu, pozvao je Marijanu da kao panelistica govori o inovativnim sadržajima za uključivanje Roma u društvu, a koje je kroz programe tehničke kulture i znanosti provodila. ( 2021.g.)
Godinama razvija djelovanje i promišljanje organiziranja udruga tehničke kulture u područjima u kojima udruge tehničke kulture nisu osnovane ili su tek osnovane. U 2022. g. u suradnji s Narodnom knjižnicom i čitaonicom Lipovljani, ZTK Kutina i ZTK SMŽ provodi STEAM program ( tehnička kultura i znanost ) u Lipovljanima. Ostvaruje i kvalitetnu suradnju s Maticom slovačkom Lipovljani kao nastavak podrške i suradnje s nacionalnim manjinama kroz tehničku kulturu i znanost.
U godini 2022. očitava se proglašenje Marijane Kapetanović volonterkom godine za 2021. g. od strane lokalne zajednice grada Kutine – Zaklade Sandra Stojić zbog njezinog angažmana u provođenju izvanškolskog odgoja i obrazovanja i cjeloživotnog učenja kroz tehničku kulturu i znanost. Marijanin životni moto je taj da je ulog koji pojedinac i društvo daje djeci i mladima, najvažniji ulog sadašnjosti i budućnosti.