Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrotvorna, stručna i humanitarna organizacija. Osnovana je 1950. godine, i od tada pomažu izgubljenim i ozlijeđenim planinarima, mornarima, turistima i građanima.
Članovi HGSS-a dijele se na 3 skupine:
SPAŠAVATELJI – Spašavatelji su pripravnici za gorskog spašavatelja te kao takvi pripadaju redovnom članstvu. Spašavateljem se postaje nakon završetka tečaja prve pomoći te jednog od osnovnih tečajeva za osposobljavanje za gorskog spašavatelja (tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima ili tečaj speleospašavanja) i položenog ispita za spašavatelja.
GORSKI SPAŠAVATELJI – Gorskim spašavateljem postaje spašavatelj ako ima spašavateljski staž, koji nije kraći od dvije godine, završene tečajeve osposobljavanja za gorskog spašavatelja (tečaj prve pomoći, tečaj spašavanja u ljetnim uvjetima, tečaj spašavanja u zimskim uvjetima i tečaj speleo-spašavanja) i položi ispit za gorskog spašavatelja.
SPAŠAVATELJI I GORSKI SPAŠAVATELJI SPECIJALNOSTI – Spašavatelji specijalnosti i gorski spašavatelji specijalnosti su članovi koji su završili i položili tečaj specijalnosti spašavanja. Njihovo školovanje i rad se definiraju posebnim pravilnikom unutar HGSS-a
U Sisačko -moslavačkoj županiji osnovana je Stanica Novska sa ispostavama u Sisku i Kutini koje primarno djeluju na našem području.
Izvor: hgss.hr
Nesretnim događajem 19.7.2023. g. zbog snažnoga vjetra krov čardaka ZTK Kutina – Foto video kluba Kutina i Aero kluba Osa je oštećen. Krov su sanirali članovi ZTK Kutina, no bilo je potrebno stručno popravljanje.
U dogovoru sa HGSS-om Ispostavom Kutina, 3 njihova volontera za početak su došli provjeriti krov čardaka. Nakon što su ustanovili da je krov pohodan za popravljanje odlučili su dati si truda i popraviti krov.