Aktivnost 2.10.
Izrada RC jedrilica i aviona
OŠ Stjepana Kefelje i MC Kutina
Spotove je izradila Filmska družina OŠ Stjepana Kefelje, Kutina
BIT ĆE ( NOVIH ) PILOTA/PILOTKINJA U KUTINI! 🛬✈️🙂

V I D E O